Політика конфіденційності

Персональні дані вашого облікового запису зберігаються та обробляються у відповідності до Правил та умов сервісу. Докладніше ви можете ознайомитись з нашою Політикою конфіденційності у розділі 9 Правил та умов.

Видалення облікового запису користувача

Для видалення облікового запису, будь ласка, вкажіть номер телефону, який прив’язаний до нього:

 • Видалення облікового запису буде здійснено протягом 72 годин після отримання вашого запиту.
 • Видалення облікового запису буде зроблено за умови відсутності заборгованості за надані послуги з оренди транспорту, а також за відсутності неоплачених штрафів.
 • При видаленні вашого облікового запису, фото вашого профілю, ім’я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти, а також ваші платіжні дані будуть видалені з баз даних нашого сервісу, при цьому історія поїздок та оплата буде анонімізована.
 • Фотографії, зроблені при завершенні поїздок, автоматично видаляються протягом 60 днів з моменту завершення поїздки та здійснення фото припаркованого транспорту.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ БАЙК-НАУ

1.1. Ця Політика конфіденційності та обробки даних (Політика) є офіційним документом Товариства з обмеженою відповідальністю Байк-Нау ( BikeNow ) і визначає порядок обробки та захисту інформації Користувачів, які є такими в розумінні Угоди про використання Сайту або Додатку Байк-Нау (Угода користувача) та Орендарів, які є такими у розумінні Договору оренди Байк-Нау (Договір оренди). Далі за текстом Політики всі разом іменовані Користувачами.
1.2. Терміни та визначення, за винятком запроваджених Політикою, використовуються в тому значенні, в якому вони наведені в Угоді користувача або у Договорі оренди.

1.3. Політика є невід’ємною частиною Угоди користувача та Договору оренди. У разі суперечностей умов Політики та Угоди про користування або Політики та Договору оренди, підлягають застосуванню умови Політики в частині питань, що стосуються збору та обробки даних.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ

2.1. Під час реєстрації в Додатку або використанні Додатка або Сайту, а також під час використання Транспортного засобу, Байк-Нау може обробляти наступні персональні дані або інформацію про Користувача (Персональні дані):
– номер телефону Користувача; – адресу електронної пошти Користувача; – прізвище або ім’я Користувача ;– вік Користувача;– пароль;– інформація про платіжні реквізити Користувача, у тому числі, але не обмежуючись, дані про сам факт проведення платежу, здійсненого через платіжні системи третіх осіб, а також окремі платіжні реквізити Користувача;– інформація про місцезнаходження, в тому числі дані геолокації (навігаційні дані), IP-адреса, часовий пояс та інформацію про постачальника мобільних послуг; – будь-які інші персональні дані, пов’язані з укладанням та виконанням Договору оренди або Угоди користувача; – інформація про електронні пристрої (планшет, мобільний телефон, смартфон та інші), які використовує Користувач для доступу у Додаток або Сайту, включаючи модель обладнання, операційну систему та версію, унікальні ідентифікатори пристрою та інформацію про мобільну мережу; – інформація, зібрана за допомогою файлів cookie та інших технологій відстеження, зокрема, які елементи та функції Програми відвідує Користувач, шаблони використання в цілому, відстеження взаємодії з певними функціями тощо. Для збору цієї інформації, Байк-Нау може надсилати файли cookie на електронний пристрій Користувача;
– будь-які інші персональні дані або інформація, що передаються в рамках інформаційного трафіку між Користувачем та Байк-Нау , за використання Додатка, Сайту, Транспортного засобу, а також у процесі укладання виконання Договору оренди та Угоди про користування;
– Зовнішність Користувача на фотографіях або відео, зафіксована у зв’язку з використанням сервісу оренди Байк-Нау.

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Реєструючись у Додатку, Користувач надає Байк-Нау безумовну згоду на збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, обробку та інше використання Персональних даних, а також на їх передачу третім особам, у тому числі транскордонну передачу, а також будь-які інші дії, що здійснюються з Персональними даними (Обробка персональних даних).
3.2. Користувач погоджується з тим, що Байк-Нау в процесі використання інформації має право здійснювати Обробку Персональних даних з метою виконання Угоди та Договору оренди.
3.3. Байк-Нау зважає на те, що надаючи Персональні дані Користувач: – є дієздатною особою, яка досягла 18-річного віку ;
– ознайомлений з Політикою, висловлює свою згоду з нею та приймає на себе зазначені у ній права та обов’язки.

3.4. Користувач висловлює свою згоду на використання зовнішності Користувача на фотографіях або відео, зафіксованої у зв’язку з використанням оренди Байк-Нау , для використання на будь-яких веб-сайтах, соціальних мережах, для рекламних або інших комерційних цілей.

 1. ЦІЛІ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональні дані збираються, обробляються і використовуються Байк-Нау виключно з такими цілями:
– реєстрація Користувача в Додатку або на Сайті; – ідентифікація Користувача в Додатку або на Сайті, реєстрація Облікового запису Користувача; – укладання та виконання Договору оренди та Угода користувача Байк-Нау Користувачеві повідомлень відповідно до умов Угоди користувача або Договору оренди;
– інформування Користувачів про акції, опитування, дослідження, що проводяться
Байк-Нау ; – встановлення та підтримання зв’язку між Користувачем та Байк-Нау , консультування з питань використання Додатка, а також виконання Договору оренди;
– покращення якості обслуговування Користувачів шляхом обробки запитів та заявок від Користувача; – охорони інтересів та майна Байк-Нау стягнення заборгованості або завданих збитків, виявлення особи, яка допустила порушення законодавства;
– надання даних за запитами уповноважених органів у випадках, передбачених законодавством, а також для досягнення інших цілей обробки Персональних даних; – статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем; чи інших осіб.

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Збір Персональних даних здійснюється Байк-Нау, під час реєстрації Користувача в Додатку або на Сайті, а також у подальшому за умови надання або зміни Користувачем Персональних даних з власної ініціативи, а також у процесі використання Додатка, Сайту, роботи служби підтримки та надання сервісу з оренди Транспортного засобу.
5.2. Окремі Персональні дані згідно з Угодою користувача та Договором оренди надаються Користувачем і є мінімально необхідними для реєстрації та використання у Додатку або на Сайті.

5.3. Персональні дані, крім тих, які Байк-Нау отримує автоматично, надаються Користувачем за власною ініціативою у добровільному порядку.
5.4. Персональні дані зберігаються виключно на електронних носіях та обробляється з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли необхідна неавтоматизована обробка Персональних даних.

5.5. Байк-Нау безповоротно знищує Персональні дані у разі отримання від Користувача:
– обґрунтованої письмової вимоги про знищення відповідних Персональних даних; – відкликання згоди на обробку та використання Персональних даних.

 1. ЗАХОДИ, ПІДПРИЄМНІ Байк-Нау ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Байк-Нау вживає всі розумні та достатні технічні, організаційні та правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до неї, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій . Зокрема, Байк-Нау вживає заходів щодо використання засобів технічного захисту інформації та недопущення несанкціонованого доступу.
6.2. При цьому Користувач розуміє та погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист персональних даних від існуючих загроз. Цим Користувач дає свою безумовну згоду Байк-Нау визначати достатній рівень захисту Персональних даних, а також способи та місце (територію) їх зберігання.
6.3. З метою забезпечення можливості виконання Договору оренди та Угоди про користування Байк-Нау вправі користуватися послугами третіх осіб. За жодних обставин Колобайк не нестиме відповідальності за порушення конфіденційності Персональних даних, що настала випадково або внаслідок неправомірних дій з боку третіх осіб. Користувач визнає, що всі Персональні дані надаються їм на свій ризик та під свою відповідальність, і у разі будь-яких неправомірних дій третіх осіб щодо Персональних даних Користувач погоджується, що претензії мають бути пред’явлені безпосередньо до таких осіб.

 1. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право:
– самостійно вносити зміни та виправлення до своїх Персональних даних в Обліковому записі за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальні та достовірні відомості; – видаляти Персональні дані в Обліковому записі. При цьому Користувач усвідомлює і згоден з тим, що таке видалення може спричинити припинення дії Угоди та Договору оренди; – направляти на адресу Байк-Нау вимогу про уточнення своїх Персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо такі дані є неповними, застарілими , недостовірними, незаконно отриманими чи не є необхідними для заявленої мети опрацювання;
– на підставі письмового запиту отримувати від Байк-Нау відомості щодо обробки Персональних даних.
7.2. Користувач має право відкликати свою згоду на збір, обробку та інше використання персональних даних шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення на адресу Байк-Нау . При цьому Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що відкликання згоди на збір, обробку та інше використання Персональних даних та їх передачу третім особам може спричинити припинення дії Угоди та Договору оренди.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Дія Політики не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.
8.2. Байк-Нау не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через неправомірне використання мережі Інтернет, Програми або Сайту доступ до персональних даних, а також за наслідки використання третіми особами Персональних даних, доступ до яких такі особи отримали не від Байк-Нау .

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Здійснюючи акцепт, Користувач приймає всі умови Політики. У разі незгоди Користувача з умовами Політики, використання Додатка або Сайту має бути негайно припинено.
9.2. Все, що не врегульовано умовами Політики, підлягає регулюванню умовами Угоди та Договору оренди.

9.3. Адміністратор має право вносити зміни або доповнення до Політики у будь-який час без попереднього або подальшого повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності через три календарні дні від дати розміщення Орендодавцем змін або нової редакції Політики на Сайті або в Додатку.

9.4. Користувач самостійно відстежує зміни Політики та знайомиться з чинною редакцією Політики. Продовження використання Користувачем Сайту або Додатку, а також використання сервісу оренди Транспортного засобу після внесення змін та/або доповнень до Політики означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.